تبلیغات
وبلاگicon
شعــرهایمــ برایــــ تــــــو - گریز
اگر لرزید دلت روزی جایی با نگاهی با صدایی ..بیا و در بزمم بشین

نگارش در تاریخ پنجشنبه 9 دی 1389 توسط فرشته

ســرد بـــود ... خیلــی ســرد ...

کاپشنت همیشه روی دوش ِ مــن بـــود ،

و تــویی که انگشتای قرمزم را با هرم ِ داغ نفســات گرم میکـــردی  ...

و چه ســـاده مـــن عاشق تـــر میشـــدم  !!!
طبقه بندی: عاشقانه ها، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.