تبلیغات
وبلاگicon
شعــرهایمــ برایــــ تــــــو - دوست دارم چیز خاصی بشود این عشق
اگر لرزید دلت روزی جایی با نگاهی با صدایی ..بیا و در بزمم بشین

نگارش در تاریخ پنجشنبه 5 خرداد 1390 توسط فرشته

 دوست داشتم چیز خاصی بشود این عشق ...

http://www.up.vatandownload.com/images/hwdq6zcbv0rrd2fmp04.jpg
 دوست دارم با نگاهت معجزتی ؛ با هر
لبخندت یک حس غریب،  با دلگیریت دیوانه شوم.

 دوست دارم همراهت  بیایم  باور
کن نخواهم پرسید  کجا میروی؟ یا  اصلا" چرا میروی؟

 تو فقط مدام بگو چرا من را
همراهت می بری.

 
بگو این که همراهت میخندم، میترسم، عاشق میشوم عادتت نشده،


برایت  تازگی دارد  انگار  تا همین امروز ندیده بودی ام..


اصلا"  بگو میخواهی  اسمم را بدانی  ..


بگو  برایت  تعریف کنم "که" هستم! چه کار می کنم!


نقاشی میکنم  یا نه؟ 


بگو ته ِ چشمهایم برایت آشناست اما حقیقتش هیچ یادت نمیآید جایی  دیده باشی ام...


بپرس  صدای  صندلی ماشین  آزارم نمیدهد؟


بگو دوست داری من نگاهت کنم..


بگو:  اسمت چیست؟  بگو موهای قشنگی داری  


بگو دوست داری صدای موسیقی بلند باشد  بپرس : ناراحتم میکند یا نه؟......نپرس چرا  فقط


بگو دیگر گریه نکنم. دستت را جلو بیاور اشکها را پاک کن  


بپرس رانندگی بلدم  یا نه! 


بپرس آواز می خوانم  یا نه!  بگو  دوست داری چیزی برایم بخوانی.


بخوان و  بپرس قبلتر  شنیده بودم  یا نه؟( مطمئن باش میگویم  نه! )  


برایم تعریف کن که خواهر کوچکی داری  تا بپرسم  اسمش چیست.  بگو که گاهی چیز مینویسی،


گاهی زیر آواز می زنی،گاهی بی هوا می خندی گاهی هم اشک می ریزی.


از خودت بگو. بگو چه ماهی به دنیا آمدی.


بگو می توانی برایم  شعر بخوانی از حافظ از سعدی حتی اگر من بخواهم  سهراب.


بگو دوست داری یک قهوه با هم بخوریم  بگو  عجیبِ که این  قهوه ی تلخ را بدونِ شکر پایین میدهم. 


بگو برایم یک ماهی قرمز می خری با یک تنگ بلور بزرگ.. 


بگو اگر که دوست  داشته باشم با هم سوار قطار می شویم..


اسمت  را به من بگو. 


دوباره نه! دوباره نگو  همه ی اینها را برای اولین بار بگو. میخواهم تعجب کنم میخواهم به تو نزدیک شوم.


میخواهم  برای حس اولین بار پوست دستت  روی دستهایم از دلهره پر شوم.


بگو که میتوانی  تا همیشه بمانی...


بگو تا بگویم دوست دارم برای همیشه بمانی...


برای  اولین بار  بگو..

طبقه بندی: عاشقانه ها، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.